GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

She took down a jar from one of the shelves as she passed; it was labelled `ORANGE MARMALADE', but to her great disappointment it was empty: she did not like to drop the jar for fear of killing somebody, so managed to put it into one of the cupboards as she fell past it.

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

MsnShell - MsnShell jest rodzajem narzędzia tunelującego poprzez ukryte kanały pozwalając na zdalną kontrolę komputera z Linuxem chronionego przez firewall. MsnShell umieszcza komendy powłoki i odpowiedzi w protokole MSN i składa się tylko z pliku wykonywalnego nazwanego "MsnShell Server".

Główne cechy MsnShell:
* Umożliwia dostęp do komputera w sieci lokalnej zewnętrznemu serwerowi;
* Umieszcza komendy powłoki i odpowiedzi w protokole MSN (SHELL over MSN);
* Może również pracować jako HTTP proxy (SHELL over MSN over HTTP);

Wei Zheng
Aktualna wersja MsnShell : 1.1; README
Download | md5sum: df990e8496eaf2bb36bf31c27baa19cd
http://gray-world.net/projects/msnshell/msnshell-1.1.tar.gz
http://wei-zheng.3322.org/msnshell/msnshell-1.1.tar.gz

Indeks projektówPaper : Reverse Tunneling Techniques: theoretical requirements for the GW implementation.
[read]


Team member's sites: blog.0x557.org/icbm/


GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE