GRAY-WORLD.NET TEAM
Niekonwencjonalne techniki obchodzenia firewalli, bezpieczeństwo sieciowe i komputerowe.

Alice opened the door and found that it led into a small passage, not much larger than a rat-hole: she knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw. How she longed to get out of that dark hall, and wander about among those beds of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through the doorway.

Lewis Carroll "Alice In Wonderland"
Alice
English Chinese French Russian Spanish Italian
Wstęp | Projekty | Artykuły | Forum | Zespół | Linki | Wsparcie
 Projekty 

Cooking channels - jest zbiorem dwóch skryptów napisanych w pythonie (CGI i klient) pozwalających na zbudowanie kanału komunikacyjnego poprzez ciasteczka HTTP.

Artykuł How to cook a covert channel [Hakin9 Pdf] oryginalnie opublikowany w magazynie hakin9 opisuje krok po kroku jak zaimplementować kilka składowych ukrytych kanałów z użyciem ciasteczek HTTP:
   o Kontrolny kanał komunikacyjny
   o Możliwie jak najbardziej ukryty (nie przejmować się opóźnieniami i przepustowością)
   o W postaci konia trojańskiego

Artykuł w końcu opisuje zabawną metodę korzystającą z cache'u drugiego poziomu, która używa serwerów proxy HTTP jako pośredników w budowie kanału komunikacyjnego. Pozwala to na komunikowanie się z innymi bez potrzeby odpytywania zdalnego serwera o każdy pakiet danych.

TGW
Aktualna wersja: 1.1; README , CHANGELOG
Download | md5sum: 2ea1c6a47486e123439a40c3ca64484a
http://gray-world.net/projects/cooking_channels/cooking_channels-1.1.tar.gz

Indeks projektówCooking Channels - is a set of two python scripts allowing to build a communication channel over HTTP cookies. [learn more]


Team member's sites: www.infosecwriters.com/ hhworld/ The Hitchhiker's World e-zine


GNU  GNU General Public License
 GNU Free Documentation License
IRC://irc.0x557.org:3331/gray-world.net
CHANGELOG, MIRRORS, LEGAL NOTICE